Cennik

Skontaktu się z nami!

Cennik

MEDIACJE SĄDOWE - kierowane z sądów okręgowych i rejonowych, na podstawie postanowienia, ceny uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 20.06.2016r. Dz. U. Poz. 921 w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym;

  1. w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, ale nie więcej niż 2000 zł, przy czym spotkanie informacyjne wynosi 160 zł i wliczone w całość postępowania, np. mediacja w sprawie gospodarczej, mediacja w sprawie pracowniczej;
  2. w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić oraz o prawa niemajątkowe, np. mediacje rodzinne ? o rozwód/separację, o kontakty z dziećmi, w sprawie o ustalenie, wynagrodzenie mediatora: spotkanie informacyjne wynosi 130 zł, a kolejna sesja mediacyjna wynosi 150 zł.

MEDIACJE POZASĄDOWE/PRYWATNE, zgłaszane przez osoby prywatne, firmy, instytucje, na podstawie umowy zawartej z mediatorem;

  1. w sprawach o prawa majątkowe, np. mediacja w sprawie gospodarczej, mediacja w sprawie pracowniczej wynagrodzenie mediatora: spotkanie informacyjne wynosi 180 zł a koszt całego postępowania mediacyjnego jest ustalany indywidualnie z mediatorem prowadzącym postępowanie;
  2. w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić oraz prawa niemajątkowe, np. mediacje rodzinne ? o rozwód/separację, o kontakty z dziećmi, o ustalenie wysokości obowiązku alimentacyjnego, wynagrodzenie mediatora: spotkanie informacyjne wynosi 150 zł, a kolejna sesja mediacyjna wynosi 170 zł.
  1. W przypadku mediacji kierowanych z sądów, zwrotowi podlegają wydatki mediatora w związku z przeprowadzenie mediacji; opłaty administracyjne, wynajem pomieszczenia oraz korespondencja w wysokości nieprzekraczającej 100 zł.
  2. W przypadku mediacji prywatnych pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 50 zł.
  3. Opłata za spotkanie informacyjne w sprawie mediacji uiszczana jest przez Strony, po zakończeniu spotkania.
  4. Powyższe ceny są cenami netto. Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
  5. Opłatę stanowiącą wynagrodzenie mediatora i koszty pokrycia całości postępowania mediacyjnego, Strony wpłacą na rachunek bankowy: WEJHEROWSKIE CENTRUM MEDIACJI, na konto: 34 1050 1764 1000 0092 5135 4073 lub bezpośrednio w kasie WCM, a jej uiszczenie przez Strony jest warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego.
Umów się na mediację +48 517 346 275
NAPISZ DO NAS

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas opisując swoją sprawę - skontaktujemy się z Tobą przedstawiając możliwe warianty wsparcia Twoich działań.

Wpisz poprawnie imię i nazwisko
Wpisz poprawnie nr telefonu
Wpisz poprawnie adres email Adres email nie jest poprawny!
Wpisz treść zapytania

Jestem absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych menedżerskich dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości.

Jestem praktykującym mediatorem w Gdyńskim Centrum Mediacji w Gdyni.

Centrum proponuje opiekunom, wychowawcom, rodzicom rozwój umiejętności porozumiewania się dzięki, któremu Wasze dziecko wychowa się w duchu wzajemnego zrozumienia, prawidłowych relacji w komunikowaniu się, co zaowocuje w dorosłym życiu poszanowaniem uczuć, potrzeb i praw każdego człowieka.

Proszę podać imię
Proszę podać adres email Niepoprawny email
Wpisz wiadomość

Search