Szkolenia

Wejherowskie Centrum Mediacji

Centrum proponuje opiekunom, wychowawcom, rodzicom rozwoj umiejętności porozumiewania się dzięki, któremu Wasze dziecko wychowa się w duchu wzajemnego zrozumienia, prawidłowych relacji w komunikowaniu się, co zaowocuje w dorosłym życiu poszanowaniem uczuć, potrzeb i praw każdego człowieka.

?Bądź sobą ? szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków.?
Janusz Korczak

Image

Proponowane szkolenia

Szkoła dla Rodziców/Opiekunów i Wychowawców

Jest to cykl 10 spotkań ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Adresowany do dorosłych, w grupie max do 12 osób.

Tematy spotkań warsztatowych:

  1. Spotkanie organizacyjne. Integracja grupy.
  2. Poznajemy granice.
  3. Dzieci posiadają własne uczucia.
  4. Jak zachęcić dziecko do współpracy.
  5. Czy wymierzać dzieciom kary?
  6. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
  7. Zachęcajmy do samodzielności.
  8. ?Etykietowanie? dziecka.
  9. Pochwała i zachęta.
  10. Podsumowanie i zakończenie.

 

Uczestnicy szkolenia po zakończeniu otrzymują Zaświadczenia ukończeniu Szkoły. Warunkiem otrzymania Zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach, a w uzasadnionych przypadkach, obecność 80% wszystkich zajęć. Koszt warsztatów: 650 zł brutto od osoby a w przypadku par (małżeństw, związków partnerskich) koszt 600 zł brutto od osoby.

Mediacje - praktyczne aspekty formułowania treści ugody 15-16.06.2019r.

Zapisy online dostępne już niebawem!

Jestem absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych menedżerskich dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości.

Jestem praktykującym mediatorem w Gdyńskim Centrum Mediacji w Gdyni.

Centrum proponuje opiekunom, wychowawcom, rodzicom rozwój umiejętności porozumiewania się dzięki, któremu Wasze dziecko wychowa się w duchu wzajemnego zrozumienia, prawidłowych relacji w komunikowaniu się, co zaowocuje w dorosłym życiu poszanowaniem uczuć, potrzeb i praw każdego człowieka.

Proszę podać imię
Proszę podać adres email Niepoprawny email
Wpisz wiadomość

Search